Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej


Nagłówek

Aktualności

Informacja o posiadanych przez PUP środkach finansowych na aktywizację zawodową

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje iż posiada środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy   1. dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej (z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy), należących do tzw. grup defaworyzowanych,...

27.07.2018r. - spotkanie z przedstawicielami WKU w Wyszkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 27 lipca 2018 r. o godzinie 9.00  odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie. Spotkanie dotyczyło będzie promocji Wojsk Obrony Terytorialnej.  Osoby zainteresowane udziałem w w/w spotkaniu proszone są...

14.06.2018 zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00  odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie. Spotkanie dotyczyło będzie formowania 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz 52 Batalionu Lekkiej...

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd...

Informacja dot. odpowiedzi na przesyłane CV i dokumenty aplikacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej w związku z licznie napływającymi drogą elektroniczną dokumentami aplikacyjnymi, przesłanymi przez osoby poszukujące zatrudnienia, zarówno zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, jak też nie figurujące w ewidencji tutejszego Urzędu informuje, że: Oferty...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)”

POWIAT OSTROWSKI – - POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ INFORMUJE   iż w latach 2018 - 2019 realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program...

Informacja o konkursie - Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Załączniki Mikroprzedsiebiorca_Roku_2017_-_Informacje_o_Konkursie.pdf

Zaproszenie do składania wniosków o organizację stażu oraz przyznanie bonu na zasiedlenie (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej realizując projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I – osoby młode na runku...

Informacja o możliwości składania wniosków o organizację stażu i refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej realizując projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (II)   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś...

Nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (od 01.03.2018r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej z dniem 01.03.2018 r. ogłasza nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach niżej wskazanych projektów:   1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)" projekt współfinansowany...

Wyświetlanie 1 - 10 z 41 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę