Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej


Nagłówek

Aktualności

"Od studenta do specjalisty" - program dla niepełnosprawnych realizowany przez Fundację Sustinae

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że   Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i...

"Kwalifikacje to podstawa" - certyfikowane szkolenia komputerowe

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że   Centrum Szkoleniowe Green Pencil jako wykonawca projektu pn. „Kwalifikacje to podstawa", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w 2018 roku. Pracodawcy (tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej,...

Work@PL - Europejskie Dni Pracy on-line

Work@PL – Praca w Polsce Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników z państw Unii Europejskiej ? Weź udział w Work@PL !   Work@PL to wydarzenie o charakterze targów pracy on-line, które odbędzie się 10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 przy wykorzystaniu portalu...

Informacja o posiadanych przez PUP środkach finansowych na aktywizację zawodową

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje iż posiada środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy   1. dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej (z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy), należących do tzw. grup defaworyzowanych,...

27.07.2018r. - spotkanie z przedstawicielami WKU w Wyszkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 27 lipca 2018 r. o godzinie 9.00  odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie. Spotkanie dotyczyło będzie promocji Wojsk Obrony Terytorialnej.  Osoby zainteresowane udziałem w w/w spotkaniu proszone są...

14.06.2018 zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00  odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie. Spotkanie dotyczyło będzie formowania 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz 52 Batalionu Lekkiej...

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd...

Projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (II)"

  POWIAT OSTROWSKI – POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ  INFORMUJE   iż w latach 2017 - 2018 realizuje projekt pod nazwą Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (II) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

Informacja dot. odpowiedzi na przesyłane CV i dokumenty aplikacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej w związku z licznie napływającymi drogą elektroniczną dokumentami aplikacyjnymi, przesłanymi przez osoby poszukujące zatrudnienia, zarówno zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, jak też nie figurujące w ewidencji tutejszego Urzędu informuje, że: Oferty...

Wyświetlanie 1 - 10 z 47 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę