Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej


Nagłówek

Aktualności

14.06.2018 zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00  odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie. Spotkanie dotyczyło będzie formowania 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz 52 Batalionu Lekkiej...

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd...

Informacja dot. odpowiedzi na przesyłane CV i dokumenty aplikacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej w związku z licznie napływającymi drogą elektroniczną dokumentami aplikacyjnymi, przesłanymi przez osoby poszukujące zatrudnienia, zarówno zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, jak też nie figurujące w ewidencji tutejszego Urzędu informuje, że: Oferty...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)”

POWIAT OSTROWSKI – - POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ INFORMUJE   iż w latach 2018 - 2019 realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program...

Informacja o konkursie - Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Załączniki Mikroprzedsiebiorca_Roku_2017_-_Informacje_o_Konkursie.pdf

Zaproszenie do składania wniosków o organizację stażu oraz przyznanie bonu na zasiedlenie (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej realizując projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I – osoby młode na runku...

Informacja o możliwości składania wniosków o organizację stażu i refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej realizując projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (II)   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś...

Nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (od 01.03.2018r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej z dniem 01.03.2018 r. ogłasza nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach niżej wskazanych projektów:   1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)" projekt współfinansowany...

UWAGA - ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO dla wpłat dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO!!!!   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że od 01 lutego 2018 roku ulega zmianie numer rachunku bankowego na który należy dokonywać  wpłat dotyczących wniosków  o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy...

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Podmiot zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę (w przypadku osób prawnych) lub miejsce stałego pobytu (w przypadku osób fizycznych, również osób fizycznych prowadzących działalność...

Wyświetlanie 1 - 10 z 39 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę